___________________________________________________________________________________________________

_

eolas | taispeántais | ealaíontóirí | ionaid | spáis saothair

___________________________________________________________________________________________________

Teach Newman, 85-86 Faiche Stiabhna | 13 Meitheamh - 2 Iúil | Cronascóip

Gailearaí na nEolaíochtaí Sláinte, UCD | 30 Meitheamh - 31 Iúil | Gloine Teach Cloch

Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann | 1 Iúil - 16 Samhain | The You That Is In It

Campas Belfield, UCD | 30 Meitheamh - 4 Iúil | Comhdháil Dhomhanda Seandálaíochta Fringe

_

___________________________________________________________________________________________________

______

Ábhar agus Meon, An Séú Comhdháil Dhomhanda Seandálaíochta, Scoil na Seandálaíochta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, BÁC 4, Éire

(@) http://www.ucd.ie/wac-6     (@) http://www.amexhibition.com     (e) info(at)amexhibition.com
(t) +353 (0)87 654 8301    (f) + 353 (0)1 716 1184

Deartha ag iArchitectures (2008).