___________________________________________________________________________________________________

_

eolas | taispeántais | ealaíontóirí | ionaid | spáis saothair

___________________________________________________________________________________________________

_

Gloine Teach Cloch | 30 Meitheamh - 31 Iúil | Gailearaí na nEolaíochtaí Sláinte, UCD

Is taispeántas saothair ó ealaíontóirí idirnáisiúnta é Gloine Teach Cloch ina bhfiosraítear rudaí mar thairiscintí féidearthachtaí seachas nithe ceistithe nó eolais. Agus é suite laistigh de gheoiméadrachtaí gloinithe Fhoirgneamh na nEolaíochtaí Sláinte i UCD, déanann saothar na n-ealaíontóirí tástáil ar theorainneacha smaointe atá dírithe ar nithe. Ceistíonn an taispeántas an cuardach d’fhíric aonarach eisintiúil maidir le nithe agus déantáin agus cibé an féidir tairiscintí mar sin a ghabháil agus a chásáil riamh. I gcomhthéacs na Comhdhála Seandálaíochta Domhanda, leagann an taispeántas seo an tuairim síos cibé acu atá nó nach bhfuil an tseandálaíocht, cosúil leis an ealaín, mar chóras tairiscintí inaistrithe a bhfuil a láidreacht i mealltacht agus díograis daoine dul i ngleic le rudaí agus iad a idirghabháil d’fhonn an domhan seo againne a dhéanamh intuigthe. Ar na healaíontóirí a bheidh ann:

Adam Burthom | Andrew Burton | Gerard Byrne | Fiona Coffey | Dorothy Cross | Tom Fitzgerald

Bárbara Fluxá | Mark Garry | Niamh Harte | Sean Hillen | Áine Ivers | Caroline McCarthy

Denis O'Connor | Andrew Parker | Aaron Watson

 

___________________________________________________________________________________________________

______

Ábhar agus Meon, An Séú Comhdháil Dhomhanda Seandálaíochta, Scoil na Seandálaíochta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, BÁC 4, Éire

(@) http://www.ucd.ie/wac-6     (@) http://www.amexhibition.com     (e) info(at)amexhibition.com
(t) +353 (0)87 654 8301    (f) + 353 (0)1 716 1184

Deartha ag iArchitectures (2008).