___________________________________________________________________________________________________

_

eolas | taispeántais | ealaíontóirí | ionaid | spáis saothair

____________________________________________________________________________________________________

Cronascóip | 13 Meitheamh - 2 Iúil | Teach Newman, 85-86 Faiche Stiabhna

Gloine Teach Cloch | 30 Meitheamh - 31 Iúil | Gailearaí na nEolaíochtaí Sláinte, UCD

The You That Is In It | 1 Iúil - 16 Samhain | Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann

Comhdháil Dhomhanda Seandálaíochta Fringe | 30 Meitheamh - 4 Iúil | Campas Belfield, UCD

_

___________________________________________________________________________________________________

______

Ábhar agus Meon, An Séú Comhdháil Dhomhanda Seandálaíochta, Scoil na Seandálaíochta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, BÁC 4, Éire

(@) http://www.ucd.ie/wac-6     (@) http://www.amexhibition.com     (e) info(at)amexhibition.com
(t) +353 (0)87 654 8301    (f) + 353 (0)1 716 1184

Deartha ag iArchitectures (2008).